Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Một số ảnh gốc design cover  !!!
By : Còi ( Edit )

 Tâm Trạng : Bước thật chậm để quên một người
Hacker : Một ngày là anh em mãi mãi là anh em
  Tâm trạng (sky) : Buông đôi tay nhau ra....
  Tâm Trạng : Trong tim em anh là mãi mãi hay tạm thời
 Tâm Trạng : Em yêu một ai thật rồi chẳng phải là anh đâu
  Tâm Trạng : Chờ đợi hay buôn lơi
Tâm Trạng : Noel đêm nay ta bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét